PODIJELI

Share on facebook
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Share on reddit

KOTLOVSKI PLAMENICI / PLAMENICI ZA INDUSTRIJU

Recenzije
4.7/5
Snaga, konstrukcija i izvedba kotlovskih plamenika (plamenici za kotlove) mogu biti vrlo različite, a shodno tome i cijena u rasponu od 500 - 1.000 kuna, riječ je o atmosferskim plamenicima. Izrađujemo plamenike za industriju po narudžbi, u svim mogućim varijantama.
plamenik kotlovski - kotlovski plamenik

Detalji o proizvodu

Kada se radi o plamenicima za ugostiteljstvo i domaćinstvo norme su jasne. Smijete koristiti propan butan plin tlaka 30 ili 50 mbar. Ako se plinski uređaj koriste u zatvorenom prostoru onda mora imati ugrađen ventil sa zaštitom koja sprečava nekontrolirano isticanje plina.

Kod uporabe plamenika u industriji priča je nešto drugačija, moguće je plamenik priključiti i na visoki tlak plina (do 2 -3 bar). Osoba koja koristi plamenik pod takvim uvjetima MORA biti stručno osposobljena i maksimalno educirana. No, i tu vrijedi pravilo da se plamenik bez zaštite od nekontroliranog isticanja plina smije koristiti jedino na otvorenom prostoru.

Do nedavno kod nas su bili dostupni samo niskotlačni regulatori od 30mbar, sada se mogu koristiti i dostupni su regulatori od 50mbar.

Kod visokotlačnih regulatora plina postoji vijak kojim možete izabrati potreban tlak od 0-3 bara.

Kada uvrćete (u smjeru kazaljke na satu) vijak na regulatoru  povećavate izlazni tlak,  a kada odvrćete vijak snižavate  izlazni tlak.

To zna zbuniti korisnike, jer uvrtanje povezuju sa “pritvaranjem”. Mehanizam kod regulatora je drugačiji.

Snaga plamenika

Snaga, konstrukcija i izvedba kotlovskih plamenika mogu biti vrlo različite, a shodno tome razlikuje se i cijena – iznosi u rasponu od 500 – 1.000 kuna, riječ je o atmosferskim plamenicima.

Za sve nedoumice i dileme slobodno me kontaktirajte svaki dan, uključujući nedjelju i praznike, od 7-19 sati.

plinski plamenik garancija-01
rucni plinski plamenik garancija-01

Naruždba i kupnja proizvoda