KOTLOVSKI PLAMENICI / PLAMENICI ZA INDUSTRIJU

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Snaga, konstrukcija i izvedba kotlovskih plamenika mogu biti vrlo različite, a shodno tome i cijena u rasponu od 500- 1000 kuna , riječ je o atmosferskim plamenicima.
plamenik2

Informacije o proizvodu

Kada se radi o plamenicima za ugostiteljstvo i domaćinstvo norme su jasne. Smijete koristiti propan butan plin tlaka 30 ili 50 mbar. Ako se plinski uređaj koriste u zatvorenom prostoru onda mora imati ugrađen ventil sa zaštitom koja sprečava ne kontrolirano isticanje plina.

Kod uporabe plamenika u industriji priča je nešto drugačija , Moguće je plamenik priključiti i na visoki tlak plina (do 2 -3 bar) Osoba koja koristi plamenik pod takovim uvjetima MORA biti stručno osposobljena i maksimalno educirana No i tu vrijedi pravilo da se plamenik bez zaštite od ne kontrolisanog isticanja plina smije koristiti jedino na otvorenom prostoru.

Do nedavno kod nas su bili dostupni samo niskotlačni regulatori od 30mbar , sada se mogu koristiti i dostupni su regulatori od 50mbar.

Kod visokotlačnih regulatora plina postoji vijak kojim možete izabrati potreban tlak od 0-3 bara.

Kada uvrćete (u smjeru kazaljke na satu) vijak na regulatoru  povećavate izlazni tlak  a kada odvrćete vijak snižavate  izlazni tlak.

To zna zbuniti korisnike jer uvrtanje povezuju sa “pritvaranjem”. Mehanizam kod regulatora je drugačiji.

Snaga plamenika

Snaga, konstrukcija i izvedba kotlovskih plamenika mogu biti vrlo različite, a shodno tome i cijena u rasponu od 500- 1000 kuna , riječ je o atmosferskim plamenicima.

Za sve nedoumice i dileme slobodno me kontaktirajte svaki dan i nedjeljom i praznicima od 7-19.

Upiti i narudžba proizvoda

Podijeli s prijateljima

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Komentiraj

Ostali proizvodi u našoj proizvodnji